راه کارهای بازگشت به حجاب اسلامی
راه اول :تبلیغ
راه دوم :جریان سازی مردمی
راه سوم :عمل به وظیفه در دستگاه های دولتی
راه چهارم :شناخت گلوگاه ها
مطالب بالا در افق حوزه توسط حجت الاسلام رسول فلاحتی نوشته شده است.
________________

پ ن

ولی متاسفانه راه کار اول به عهده کسانی است که تبلیغ این امر مهم به عهده آنها است

و اکثرشان در تبلیغ فرزندانشان غافل هستند

و با وضع بسیار زننده ای در کنارشان در اجتماع رفت و آمد می کنند که بنده شاهد آن بودم

با عده ای از ائمه جمعه در سفر سرمربیان صالحین به مشهد در طول یک هفته باهم بودیم

تا جاییکه به دختر یکی از بزرگواران با محبت تذکر دادم و او از من به پدرش شکایت کرد

و پدر حرف بنده تایید نکرد!


و در عمل به وظیفه راهکار سوم، اکثریت به اتفاق مسئولین در رده های بالا هم همسران و دختران بد حجاب دارند!

به علت اینکه در جمع همه این گرو ه ها به مناسبت شغلم شرکت داشتم از روحانیان، قوه قضاییه تا پلیس 110 و فرهنگیان و …

یعنی این ویروس بد حجابی در اکثر خانوادهای نسل بعد از انقلاب رخنه کرده است.


لذا گناه این تغافل، بر دوش تمامی نهادهای آموزشی و علمی و دولت هایی که بعد از جنگ سر کار آمدند می باشد رضا شاه ملعون تنهایی بارکش گناه نیست !

زیرا علاوه بر این که از این امر مهم غافل شدند به این بد حجابی دامن زدند!

 هرچه بگنند نمکش می زنند
وای بروزی که بگندد نمک!

أولئک هم الغفلون

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[سه شنبه 1395-04-22] [ 07:46:00 ب.ظ ]