بار خدایا!

گناهانم هرچه بزرگ باشد ،خدشه ای به عظمت شکوه تو وارد نمی کند،

و بخشش آمرزش گناهانم از بزرگی تو نمی کاهد، پس مرا ببخش!

بار لها ! ای باشکوه ترین آرزویم، چگونه از نسیم روح افزای رحمتت نا امید گردم!

اقتباس از فرازهای دعای عرفه

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت[شنبه 1395-06-13] [ 05:35:00 ب.ظ ]