مقام معظم رهبری:
من سجده‌ی شکر به جا آوردم که شما با چادر روی سکو رفتید.مسئولین فدراسیون جودو:این کار شما، برای ما خیلی بد شده است!


خانم سمیه حیدری، اولین بانوی مدال آور در رقابت های جهانی در رشته‌ی جودو:

صفحات: 1 ·

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[سه شنبه 1395-04-22] [ 07:53:00 ب.ظ ]