پلیس مکزیک برای امنیت زنان از آزار جنسی، به آنان سوت می دهد تا هروقت مورد تجاوز قرار گرفتند با سوت زدن پلیس را خبر کنند!

 

انگلستان برای حفظ زنان از مزاحمت های مردان، در نقلیه های عمومی مثل مترو و اتوبوس جای مردان و زنان را جدا کرده است.

البته بعد از اینکه در ایران برای اینکه خانمها با نامحرم در تماس بدنی نباشند اقدام شد، آلمان هم همین کار را انجام داده است .

سالهای گذشته از اخبار شنیدم ،در یکی از کشورها که نام آن را فراموش کرده ام، برای امنیت خانمها لباسی تهیه شده است که روی آن نقاشی

شده وقتی خانمی در خیابان متوجه حضور مرد مزاحم می شود، در کناری می ایستد و پارچه نقاشی شده را که از کمرش آویزان شده است

جلوی صورتش می گیرد ؛ افراد ناظر گمان می کنند که او یک تابلو است!

در این موضوع چند سوال پیش می آید حالا اگر یک زن مکزیکی در کوچه پس کوچه های شهرش بود صدای سوت را چگونه به پلیس می رساند.

یا آن زنی که با تابلو کردن خود می خواهد از شر مزاحم خلاص شود، اگر فرد مزاحم از پشت به او نزدیک شد او چگونه متوجه می شود!

کسانی که معتقد هستند اگر  زنان از حجاب نداشته باشند ، مردان نسبت به زنان حریص نخواهند بود، پس چرا در این کشور های اروپایی و غیر مسلمان، مردان به زنان حریص هستند.

اگر در دسترس بودن زنان از حرص مردان می کاهد ، چرا در هر لحظه به نوشیدن آب نیاز مندیم ؟!

چرا هیچگاه از نوشیدن وخوردن نان که هرروز می خوریم بی نیاز نشده ایم؟!

موضوعات: آموزنده  لینک ثابت[سه شنبه 1396-04-20] [ 08:06:00 ب.ظ ]