نظر از: محبوبه نوروزی [بازدید کننده]

بنام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان
ماه رجب،ماه عاشقی
راه گم کرده وسرگردانم،همچومرغ عشق در سوی تو من نالانم
نمیدانم چه کردم با دلم،آن میدانم که باز حیرانم
این حوالی بود آن نور امید،این دل چه کرده است با من که حیرانم هنوز
میرسد باز نشانی از سوی یار،آری این ماه،ماه عشق است چه خوشحال است دلم
چه خوشحال است دلم باز می یابد تورا،همه باید تو باشی ،چون امید است در دلم
سر در خاک گذارم به هوای عشق تو،می ستایم من تورابه امید بوی تو
آری همه باید او باشد …
محبوبه نوروزی

1396/02/02 @ 23:39


فرم در حال بارگذاری ...