مهربانا! بدی هایم هرچند کبیر باشد نمی تواند بر دریای رحمتت موجی ایجاد کند،

پس با گرمای محبتت چروکهای شرورم را صاف کن!

خدایا پارگی های رفتاریم را با عفو و بخششت رفو کن!

خدایا معبودا!چگونه خوارگردم در حالیکه مرا که کوچکترینم، بنده خود نامیده ای!

اقتباس از فرازهای دعای عرفه

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت[یکشنبه 1395-06-14] [ 09:42:00 ب.ظ ]