ای خدای شبنم و ژاله


ای خدای گلهای آلاله


ای خدای شب های پر ستاره


ای خدای جوانان سربراه


ای خدای ناله های علی در چاه

می دانم قلبم شده پر ز گناه

ای خدای شهید این ماه

لحظه ای کن تو مارا نگاه

محمدی

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت



[دوشنبه 1395-04-07] [ 08:19:00 ب.ظ ]