نام ایزد منان
سیزده آبان
سیزده آبان نماد استکبار ستیزی نسل جوان در برابر دشمنان متجاوز است،سیزده آبان روز تجلی آزادگی، شجاعت و غیرت انقلاب ملت ایران است.
ملت ایران در کنار یکدیگر از هیچ یک از قدرت های استکباری واهمه ندارند زیرا این خاک ملتی غیور و سربلند در آغوش دارد که هیچ وقت زیر بار ذلت نمی روند.
آینده ی فردای مملکت ایران دردستان ما جوانان است و این ما هستیم که باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشیم تامقاومت ایستادگی در مقابل دشمن متجاوز زورگو و دروغگوی مستکبر را داشته باشیم مقام معظم رهبری می فرماید:13آبان نماد طمع ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت و ایستادگی ایمان متکی به بصیرت ،فعالیت نسل جوان در صحنه ی شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی است.
سیزده آبان یعنی مقابله با دسیسه ها و زورگویی استکبار،یعنی…
محبوبه نوروز

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[پنجشنبه 1395-08-13] [ 08:57:00 ب.ظ ]