پروردگارا!چگونه بی نیازی کنم در حالیکه نیازمند بخشنده ای چون توهستم!

بارلها!چگونه عزت یابم، که در خواری مکانم داده ای!

بار خدایا! اگر به درد و رنج هایم پاداش نمی دهی، مرا از پاداش مصیبت دیدگان محروم نکن!

اقتباس از فرازهای  دعای عرفه

 

 

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت[یکشنبه 1395-06-14] [ 09:53:00 ب.ظ ]