رسول مکرم اسلام فقط از منبر و خطابه برای بیان دین اسلام استفاده نمی کرد بلکه در موقعیتهایی از نقاشی با خطوط  استفاده می فرمودند:

در حدیثی از ابن مسعود نقل شده است که پیامبرصلی الله علیه و آله مربعی را رسم کرد و یک خط در وسط آن و خطی بیرون آن کشید و خطوط کوچکی در کنار خط میانی رسم کرد و فرمود این خط وسط انسان است و این مربع اجل اوست که دورش را گرفته و بر او احاطه دارد و این که خارج قرار دارد آرزوی اوست و این خط‌ های کوچک پیشامد ها و بیماری هایند اگر یکی خطا رود این یکی او را نیش می‌زند و اگر این هم خط رود آن دیگری او را می‌گزد.

برای انتقال هر موضوعی می توان از تصویر و نقاشی ونمایش استفاده نمود. به عنوان مثال برای تحریک ذائقه کودکی که به غذا یا خوراکی خاصی میل ندارد می توان استفاده برد.
مثلا با نمایش دادن احساس لذت و بیان لذتی که از آن خوراکی می بریم، یا برای انتقال مفهوم آیه یا حدیث با نقاشی می توان آموزش داد.مانند تصویر سازی از حدیث «الصلاه عمودالدین» با نقاشی خانه ای که سقف آن دین است و ستون های آن نماز و سطح کف خانه ولایت است و در طرف دیگر سقف خانه ای که روی زمین سقوط کرده ،اهمیت نماز به کودک تفهیم می شود. این مفاهیم به صورت تکرار در تمامی رسانه های تصویری ونمایشی موجود باشد؛همانطور که قرآن مسائل کراراً متذکر شده است.

منبع:کتاب نقش هنر

کشف الاسرار ج4 ص 30

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[شنبه 1396-02-02] [ 05:47:00 ب.ظ ]