کلید واژه: "تولید ملی، عالم، سیره علما"

فریاد علما در حمایت از کالای ایرانی

سید احمد بن فخرالدین موسوى كاشانى و حمایت از كالاى ایرانى‏ در  دوره مظفر دین شاه مى‏ توان به اقدامات «سید احمد بن فخرالدین موسوى كاشانى» از علماى زمان  شاه قاجار، اشاره كرد. او از جمله علمایى است كه از رواج تولیدات دولت‏ هاى بیگانه در ایران به‏ شدت… بیشتر »

نامه حمایت از کالای ایرانی یک آیت الله

این نامه تنها به تاجر 120 سال پیش نیست ،این نامه خطاب به همه ملت های مسلمان به خصوص ملت ایران است . مرحوم آيت ‏الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در نامه‏ اى به ميرزا رحيم از تجار به نام در حدود ۱۲۰ سال قبل، مى ‏نويسند.      جناب آقا میرزا رحیم خداوند به… بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی