کلید واژه: "حواسمان هست؟"

حواس هفت گانه من، در جهنم است

نمی دانم در این روزهای آخر مهمانی پروردگار، چقدر به مقررات میزبان مهربان عمل کرده ام. آیا با همه وجود در میهمانی بودم یا اینکه بخشی از وجودم در میهمانی حضور داشته است؟ آیا چشم هایم با من حاضر بود؟ و فهمید که باید با من روزه بگیرد، یا اینکه من به تنهایی… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا