کلید واژه: "سیره علما"

اجناس نجس را از خاك پاك ایران بیرون کنیم

دومین دلیل و راهكار سید احمد کاشانی: حمایت از تولید ایرانى؛ راهكار قطع سلطه اقتصاد خارجی «دفاع در مقابل كفار، اگر استقلال کشور های اسلامی را می خواهید، واجب است به اجماع و نصوص قطعیه و فرقی نمى‏ كند. وجوب دفاع از آن‏ كه كفار از راه جنگ و استعمال ادوات… بیشتر »

سید حسن مدرس و حمایت از البسه ایرانی

علما چه خون دلهایی خوردند تا  مردم ایران متوجه خطر نفوذ و وابستگی به خارجی هارا متوجه شوند. برای حفظ استقلال ،قدم اول را حمایت از تولید داخلی می دانستند ،که ویروس فقر و  بیکاری را می توان با واکسن حمایت از کالای ایرانی ایمن  کرد. شهيد سيد حسن مدرس  طرح… بیشتر »

فروش کتب طلاب در حمایت از کالای ایرانی

طلبه محترم در کجای این تاریخ حضور دارید!؟ علما و طلاب در اين حركت ملى جلودار شدند تا جايى كه؛ طلاب براى مقابله با استقراض خارجى كتاب هاى خود را فروختند و به دولت کمک کردند. پس از قرار داد ننگين ۱۹۰۷ كه ايران را به دو منطقه تحت نفوذ انگليس و روسيه تقسيم… بیشتر »

فریاد مقام معظم رهبری(مدظله‏ العالي): در حمایت کالای ایرانی

مقام معظم رهبری(مدظله‏ العالي): مصرف كالاى خارجى داراى مشابه داخلى بايد ضدارزش شناخته شود فروش كالاى خارجى و مصرف كالاى خارجى بايد در جامعه به‏ عنوان يك ضدّ ارزش شناخته بشود، مگر آن ‏جايى كه مشابه داخلى‏ اش نيست. آن‏جايى كه مشابه داخلى ‏اش نيست، خب بله،… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا