کلید واژه: "شهید مدرس"

سید حسن مدرس و حمایت از البسه ایرانی

علما چه خون دلهایی خوردند تا  مردم ایران متوجه خطر نفوذ و وابستگی به خارجی هارا متوجه شوند. برای حفظ استقلال ،قدم اول را حمایت از تولید داخلی می دانستند ،که ویروس فقر و  بیکاری را می توان با واکسن حمایت از کالای ایرانی ایمن  کرد. شهيد سيد حسن مدرس  طرح… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا