کرامت زن در اسلام

✝️ زن در کتاب مقدس،عهد عتیق:

 🔍 کتاب مقدس مسیحیان از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است و مسیحیان تمام آن را وحی می‌دانند. اگرچه امروزه شریعت عهدعتیق را عمل لازم نمی‌دانند ولی آن را کلام خدا می‌شمرند و هر کسی معتقد باشد کلام خدا نیست از منظر کلیسا کافر به حساب می آید.

 فروختن دختر❗️

در عهد عتیق خداوند اجازه می‌دهد پدر دخترش را به مرد دیگر بفروشد

“اگرشخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد مثل غلامان بیرون نرود.”

(سفر خروج 21؛7).

 دریغ از یک زن خوب❗️

از قول سلیمان نبی در کتاب جامعه آمده:

“در میان هزار مرد یک مرد خوب می‌توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود.

(جامعه7؛28)

ازدواج اجباری❗️

اگر مردی به دختری که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و هرگز نمی‌تواند اورا طلاق دهد.

(تثنیه22؛28)

 زنان ناپاک❗️

و اگر خون زنی جریان دارد…. هر که اورا لمس کند تا شب نجس باشد و بر هرچیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی که بر آن بنشیند نجس باشد و هر که بستر اورا لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل کند و تا صبح نجس باشدو…. .

(لاویان19؛15تاآخر)

 

✅ @بازگشت عیسی مسیح

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...