در روش‌های تبلیغی معصومین علیه السلام به سهل و آسان بودن سفارش شده است.پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در سفارش به معاذ فرمودند:«یامُعاذُبَشِّرْوَلاتُنَفِّرْ،یسِّرْوَلاتُعَسِّرْ» براى تبلیغ اسلام مى‏روى. اساس كار را تبشیر و مژده و ترغیب باشد.كارى كن كه ‏مردم مزایاى اسلام رادرك كنند و از روى میل و رغبت به اسلام گرایش پیداكنند.نفرمود: «وَلاتُنْذِرْ»انذارنكن،چون انذار جزء برنامه‏اى است كه قرآن دستور داده. نكته‏اى كه پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله اشاره كرد این بود كه «بَشِّرْوَلاتُنَفِّرْ»كارى نكن كه مردم را از اسلام فرار بدهى و متنفّركنى. مطلب را طورى بیان نكن كه عكس العمل روحى مردم فرار از اسلام باشد. این نكته بزرگى است و نیاز به توضیح دارد.روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عكس العمل نشان مى‏دهد. اگر انسان در یك كارى بر روح فشار بیاورد عكس العملی كه روح انسان ایجاد مى‏كند گریز و فرار است.مطهرى مرتضی، مجموعه‏آثار، ج‏16، ص 156

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...