هنر تبلیغی

مثال‌های عملی و زبانی برای انتقال مفاهیم اخلاقی
مَثل گاهی عملی است و با زبان رفتار بیان می‌شود و گاهی لفظی است مانند نشان دادن گناهان کوچک وقتی بسیار می‌گردد.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله در سفری تصمیم گرفت تا به یاران خود خطر انبوه شدن گناهان کوچک را نمایش دهد.لذا در بیابانی بدون آب و علفی اتراق کردند، دستور داد تا برای تهیه آتش همه هیزم جمع آوری نمایند .یاران گفتند در این بیابان هیزم وجود ندارد!حضرت صلی الله علیه و آله فرمود بروید خارهای بیابان را جمع نمایید.در نهایت تل عظیمی از خارها درست شد، حضرت صلی الله علیه و آله دستور داد تا آتش بزنند، آتش شعله کشید؛ و حرارت سوزانی را بوجود آورد.آنگاه حضرت صلی الله علیه و آله فرمود:«تَجمِتَعُ الّذُنوُب!ثُمَّ قالَ:اِیاّکُم وَ المُحَرّات مِن الُّذنُوب»گناهان نیز این گونه جمع می‌شوند!بنابراین از گناهان صغیره نیز بپرهیزید.

نهج البلاغه، خطبه 224

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...