نکاتِ مهم پیرامون مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتِ آن
۱ جایگاه مجلس خبرگان رهبری * تعیین‌کننده‌ترین و مهمترین رکن از ارکانِ نظام اسلامی
* نقطه‌ی تمایز نظام جمهوری اسلامی، مظهر حضور مردم و مردم‌سالاری اسلامی
* پایه‌ی اسلامی جامعه و نظام اسلامی
* پشتوانه‌ و ذخیره‌ی معنویِ نظام


۲ وظیفه اصلی مجلس خبرگان * حفظ و استمرار بخشیدن رهبری دینی و انقلابی از طریق: «تعیین رهبری» و «مراقبت نسبت به حفظ شرایط رهبری»


۳ ثمرات عملکرد
مجلس خبرگان رهبری * «حاکمیّت ارزشهای اسلامی» و «تحقّق اسلام در واقعیّت زندگی»
* هدایتِ مردم توسط علما در مقیاس اجتماعی و حکومتی
* سَرازیر شدن «سکینه‌ی الهی» به جامعه


۴ اهمیت انتخابات خبرگان رهبری * مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخابات در کشور


۵ معیار انتخابِ مردم در
انتخابات مجلس خبرگان رهبری * عمل براساس بصیرت


۶ ویژگی‌های افراد لایق برای عضویت در خبرگان رهبری
* صالح
* مؤمن
* دارای قدرت تشخیص
* باتقوا
* عالم
* انقلابی

منبع کتاب :مه شکن 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[جمعه 1394-11-30] [ 11:34:00 ق.ظ ]