نظر از: سلاله [بازدید کننده]

در ضمن به قول خودتون که گفتید آدم زیرنگ باید باشه به نظرم یا من زرنگ شدم یا المیرا حواسپرت ویا مهربان کدومش خدامیدونه
___________________________
هرکدومش باشه خیره

1392/11/17 @ 15:34


فرم در حال بارگذاری ...