فریاد علما در حمایت از کالای ایرانی

سیره علما در حمایت از کالای ایرانی

سید احمد بن فخرالدین موسوى كاشانى و حمایت از كالاى ایرانى‏
در  دوره مظفر دین شاه مى‏ توان به اقدامات «سید احمد بن فخرالدین موسوى كاشانى» از علماى زمان  شاه قاجار، اشاره كرد.

او از جمله علمایى است كه از رواج تولیدات دولت‏ هاى بیگانه در ایران به‏ شدت ناراحت و نگران بوده است؛ ازاین ‏رو با بیانى تند و دلسوزانه درصدد بیدارى و آگاهى بخشیدن به مردم از اوضاع مملكت و نفوذ گسترده و پنهان بیگانگان از راه سلطه بر بازارهاى تولید و عرضه‏ ى ایران برآمده است.
این عالم ریزبین و نكته‏ سنج، متذكرانه درصدد هوشیار نمودن مردم است در جایى مى ‏گوید:

«هان، هان، اى دوستان و برادران! لختى سر از خواب غفلت بردارید و از بى‏هوشى به خود آیید و حجاب را از دیده بردارید و عقل و علم را راهنمای خود نمایید و كمى به هر طرف نظر دقت و عبرت افكنید….

ملاحظه كنید كه دشمنان دین و مملكت ازهرجهت، اطراف مسلمین را احاطه کرده اند، راه كسب و تجارت را از هر سو بر ایشان مسدود كرده و به روش های گوناگون با کالاهای خود، ما را چون اطفال بازى داده، هر دم به رنگى و هر ساعت به نیرنگى، چنگال نفوذ خود را در کشور های اسلام محكم می کنند…..

و بازار مسلمین پراز اجناس فرنگی و لباس خارجی شده است. تجار نباید مامور فروش کالای كفار شوند و مردم دیندار نباید لباس خارجی بپوشند……

لختى تفكر كنید و تعمق نمایید و در عظمت اسلام نگاه کنید كه چه بود مرزهای مملكت اسلامى از منتهاى آفریقا تا پشت دیوار چین؟

وا اسفا چگونه غربیان بر ما مسلط شدند، راه كسب و تجارت را از مسلمین گرفتند و به همین جهت مارا پریشان و زیر دست خود نمودند؟»
(مكتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه، ج ۲، صص ۱۰۲-۱۰۴)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)