الگوی فاطمی

وقتی که گریه اش را دیدم دلم براش سوخت!
چه سرنوشت بدی را برای خود رقم زده بود.
وتعجبم وقتی بیشتر شد که گفت:چرا خدا این سرنوشت را برایم رقم زد!؟
گفتم: عزیزم وقتی تو با این پوشش وآرایش در کوچه بازار تردد می کنی، مرد زندگیت هم مثل خودت می شود
منتها با طعم خیانت و ارتباط نامشروع ودر نهایت مقتول شدن در خانه معشوقه اشوهر دارش.
گفتم مگر تو برای زندگی الگو نداری؟
حضرت زهرا نمی شناسی؟
مگر اورا قبول نداری؟

مگر سخن او را در باره مرز زن و مرد نشنیده ای؟

فرموده بهترین حالت زن زمانی است که نه نامحرمی او را ببیند  ونه او نامحرمی را ببیند.

این یعنی اینکه یه زن نباید در هنگام حضور در اجتماع  خود را نمایش دهد وجلب توجه کند.

اگر حضرت زهرا سلام الله علیها  امروز زنده بود و در کوچه و بازار ما حضور پیدا می کرد چه پوششی را انتخاب می کرد؟
جوابش مثبت بود، هم او را دوست داشت هم قبول داشت.
گفتم این چه جور دوست داشتنیه که هیچ شباهتی به ایشان نداری.؟
وقتی کسی را دوست داریم تلاش می کنیم یک نشانه ای از دوستی در رفتار داشته باشیم.
مشخص ترین نشانه، چادر و پوشش زن است که در جامعه نماد یک زن دوست دار حضرت زهرا سلام الله علیها است که یک مرد دوست دار حضرت زهرا سلام الله علیها را وا می دارد تا در انتخاب همسر دقت کند که این نشانه را داشته باشد.
و شما با توجه به این دوستی که ادعا می کنی ، علاوه بر اینکه این نشان را نداری ،نشانه زنان شیطانی را داری طبیعتا مردی که علاقمند به این گونه افکار است را به خودجذب کرده ای.

 

 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[یکشنبه 1396-11-22] [ 10:37:00 ب.ظ ]