ورزش طلاب

نرمش در حیاط مدرسه

دنیای عجیبی است، چشمها حقیقت را نمی بیند و گوشها حق را نمی شنود، علت حسادت است یا بی بصیرتی یا سوء مدیریت!
هر از چند گاهی برای بازرسی از مرکز به مدارس می آیند، طلاب را جمع می کنند و یک فرمی به آنها می‌دهند؛ تارضایت طلبه از مدیر و کادر بدست آورند.
یک مدیر  نمی تواند همه را راضی کند، مگر امام علی علیه السلام توانست همه مردمش را راضی کند، (کتاب جاذبه و دافعه علی)، می گویند اهالی یک ده نزد مجتهد شان رفتند و از ملای ده تمجید بسیار کردند که همه اهالی از او رضایت دارند، مجتهد عصبانی شد گفت: بگویید ملای منافقی دارید که توانسته است همه راضی کند. در میان طلاب هستند کسانی که تخلف دارند، مثلا یکی دوست دارد سر جلسه امتحان تقلب کند، و بعضی پیدا می شوند که رفتارهای غیر شرعی دارند و از طرف مدیر تذکر لسانی و بعد کتبی می گیرند.
این افراد چون هیچوقت به تعالی فکری نمی رسند و اجبارا مدیر آنها را تحمل می کند (چون اخراج نمی شوند)تا دوره تحصیلی آنها تمام شود؛ لذا این افراد در مدرسه برای خود همفکرانی هم از هر پایه جمع می کنند.
مثالا وقتی امسال برای بازرسی آمده بودند، بعد از دیدار با طلاب، به مدیر گفتند ،که طلاب می گویند ورزش نداریم، در حالیکه وسایل بدنسازی در حیاط مدرسه نصب شده با ان هیکل بزرگشان را نمی دیدند و فقط به گفته طلبه بیمار فکر گوش داده بودند. قرار نیست ما طلاب را برای المپیک جهانی بفرستیم، مهم این است که طلبه صبح که بیدار می شود نرمش کند.
یکی دیگر گفته بود ما استاد اخلاق نداریم، در حالیکه هر هفته امام جمعه و یکی از علما برای اخلاق در جمع طلاب اخلاق سخن می گوید، همان طلبه که می گوید استاد اخلاق نداریم، او را باید بزور به کلاس اخلاق بیاوریم که همیشه مشغول بازی با موبایل است وقتی هم میگویی موبایل نباید بیاورید به مدرسه از مدیر شاکی می شود و گزارش عکس می دهد.
یا از غذای مدرسه می پرسند؛ طلبه گمان می کند که به هتل 5 ستاره آمده است و باید هر وعده کباب بختیاری یا شیشلیک و برگ و یا چلو مرغ بخورد، چیزی که در خانه خودشان هم شاید سالها نخورده باشد!

حوزه مکانی برای ترفیع علوم دینی است نه ایستگاه شکم!
و این بازرسان خوش باور یا حسود هم همان را نقاط ضعف  بزرگ می کنند و نتیجه اش لغو مجوز خوابگاه می‌شود. چرا می گویم حسود چون مدارسی را می شناسم که یک اتاق را خوابگاه کرده اند نه مسئول خوابگاه دارند و نه امکانات مدرسه مارا ولی مجوزشان لغو نشده است.
علت دارد که حسود می شناسمشان چون اساتید مدرسه ما همه مجوز تدریس دارند ولی مدرسه ای که نام اساتید مجوز دار حوزه برداران را در سامانه اساتید قرار داده بود ولی از طلاب بدون مجوز استفاده میکرد، با آنکه می دانستند هیچ تذکری نمی دادند ولی دائم به مدرسه ما گیر می دهند!
چرا این کار را می کنند جون وقتی وارد مدرسه می شوند همه جای مدرسه را پر از کلام امام خمینی و رهبری میبیند، می فهمند که کدام مدرسه انقلابی است و کدام مدرسه انقلابی نیست و یا حتی طرفدار فتنه سبز بوده است لذا ناخود آگاه از آن مدارس حمایت می کنند و مدارسی مثل مدرسه مارا را سنگ اندازی می کنند.

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[جمعه 1398-05-04] [ 10:16:00 ق.ظ ]