جهت جبهه انقلاب کدام است

در سالگرد انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و بركات بی‌نظیر این پدیده‌ی تاریخ‌ساز، لازم است به مخاطرات پیش رو و میدان‌های مقابله و جهاد با استكبار نگاهی بیاندازیم و برای انجام وظیفه بهتر این جبهه‌های مبارزه و لایه‌های پیدا و پنهان آنرا بشناسیم.
کلیدواژه: جنگ شناختی؛ تبیین؛ جنگ ادراكی؛ جهاد

سه جبهه گشوده شده در برابر انقلاب
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از زمان استقرا تا زمان حال، همواره در چند جبهه و با ابزارهای متناسب با آن جبهه درگیر بوده و قطعا این درگیری در آینده هم ادامه خواهد داشت. اكنون در آغاز چهل و سومین سال نظام اسلامی ، بایسته است با نگاهی به آینده، تصویر اولیه‌ای را از آینده مبارزه ملت بزرگ ایران به دست دهیم و وظیفه خود را بازخوانی كنیم.
جبهه اول مبارزه- دریك نگاه كلان، اولین میدان جهاد ملت بزرگ ما، جبهه تمدنی است. دریك سو، جهان گسسته از آسمان و منقطع از دین و معنویت و در سوی دیگر جبهه اسلام ناب محمدی به نمایندگی ایران انقلابی. پرچمداران این مبارزه از ابتدا، بزرگانی از شاگردان مكتب فكری امام راحل و علامه طباطبایی چون؛ علامه شهید مطهری، علامه مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی و.. بوده و هستند. بدون تردید ستاره قدر اول این آسمان رهبر حكیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است كه طلایه‌دار این مبارزه تمدنی در كشاكش تمدن اسلامی و تمدن غرب هستند.
جبهه دوم مبارزه- مقابله با جریان فكری غربگرا و شیفتگان تمدن رو به انحطاط غرب است. آنانی كه نگاهشان به اسلامِ حداقلی است و اساسا تحقق حاكمیت اسلام را امری ناممكن میدانند و بر این باورند كه برای اداره جامعه، ما ناگزیر از روی آوردن به غرب و فرآورده‌های فكری و علمی آنان هستیم.
جبهه سوم مبارزه- میدان مبارزه با كسانی است كه یا به علت ضعف بنیه فكری و یا به جهت گرفتار آمدن به چرب و شیرین دنیا، دست از آرمانهایی كه برای آن مبارزه كرده و یا جنگیده‌اند، دست شسته‌اند. یا به گوشه‌ای رفته و انزوا برگزیده‌اند و یا عملاً به میدان مقابله با آرمانهای گذشته خود آمده‌اند. فقدان معرفت و بصیرت از یكسو و نداشتن استقامت از سوی دیگر دو علت عمده‌ی پشیمانی و بریدن اینهاست.
نكته مهم اینكه میدان عملیات افسران و سربازان هر سه جبهه، در گستره كشور انقلابی ایران و حتی در سطوح مختلف مسؤولیت حضور دارند و فعال هستند و خطر اصلی از همین جاست؛ «نفوذ».

 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت