سردار خود را به عزای مادر پهلو شکسته رساند

چکنیم و چه می‌توانیم انجام دهیم فاطمه‌جان! وقتی از صدر اسلام منافقین همیشه و همه جا بودند و هنوز هم هستند. منافقینی که از کفار بدتر هستند. کافر آشکارا بدون پرده پوشی فریاد می‌زند که با اهداف و اعتقادات خداپرستان مبارزه می‌کنم و خواهم کرد. اما این منافقان مکار دو رو هستند که حق را در قاب باطل رنگ آمیزی می‌کنند، و بیشتر انسانها را که توان تحلیل مسائل را ندارند در تله باطل می‌اندازند. زحمت زیادی می‌خواهد تا افراد گرفتار تله را آزاد کرد.وگرنه کفار را با چند موشک همانگونه که در عین الجسد هلاک شدند، می‌توان ریشه کن کرد.

فاطمه جان! بعد از سیلی خوردن و شکسته شدن پهلویت، توسط منافقان، هنوز سیاهی درب سوخته‌ات، قلبهایمان را می‌سوزاند!

فاطمه‌جان! هنوز اشکهایمان غبار چادر خاکی‌ات را شستشو نداده است.

فاطمه‌جان از کدامین فرزندانت بگویم؟! همه بر اثر زخم منافقان بسوی تو پرکشیدند!

فاطمه‌جان! هنوز فرزندان خلفت از پس قرون با بدن اربا اربا بسوی تو پرواز می‌کنند.

فاطمه‌جان! حتما با سردار وفادارمان ملاقات داشته‌اید! سردار سپهبد شهیدمان حاج قاسم در ایام عزاداری شما به دوستانش خبر داده بود که سال بعد فاطمیه غایب خواهد بود. ما راز پسرت را نفهمیدیم که قصد دارد حضوری به پیشگاهت برسد!

حاج قاسم را می‌گویم، بعد از یک سال هنوز  قلبمان در غم فقدانش می‌سوزد!

خدایا به حرمت پهلوی شکسته مادر شیعیان  انتقام خون های به ناحق ریخته را از منافقان بگیر.

موضوعات: دلنوشته  لینک ثابت