پژوهش زکات علم

وظیفه پژوهشی

1. تولیدعلم

2. تولید الگو

باید گزاره های دینی را به الگو تبدیل نماییم. عالمانه به سوالات اساسی در موضع اهلبیت پاسخ گو باشیم.

سرنوشت مکتب اسلام در این تکاپو است. از نگاه رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب حوزه‌ها این وظیفه را دارند که برای نظام تعلیم و تربیت، اقتصاد، تجارت و همه رفتارها و بازار اسلامی، فعل و انفعالات اجتماعی، جنسی در همه عرصه‌های جامعه پاسخ‌گو باشند.سبک زندگی دینی یک ابر پروژه است و با یک نصیحت کار درست نمی‌شود.باید پاسخ‌گو بود و پاسخ‌یابی کرد و پاسخ‌های عالمانه برای اغناع نسل پرسشگر داشت.

بنابراین باید کار پژوهشی عمیق بصورت گسترده، نظری و کاربردی، عملیاتی و پیمایشی باشد. باید با تولید نمونه و آزمایش کردن واقعیت‌ها را شناخت و بکار برد.

در انقلاب صنعتی علم تبدیل به ابزار سلطه شد. باید از علم برای رسیدن به اوج قله‌های پیشرفت استفاده کرد. منتها علمی که تارهای قدرت آن با گزاره‌های دینی رابطه تنگاتنگ داشته باشد. ما علم سکولار نمی‌خواهیم؛ کشور ما و سایر مسلمانان با علم سکولار به تاراج رفته است. قرن‌ها است که بر سر گور این علم سوگواری می کنیم.

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت