تویتیر پالس های جاسوسی برای برهم زدن

هر روز با تویتیر و تلگرام و فضای مجازی که مدیریتش دست آن ور آبی ها بود، برطبل شورش و آشوب می کوبیدند؛ خیابان هارا میدان تاخت و تاز مزدوران و عده‌ای فریب خورده می‌کردند، هرچه فریاد زدیم که این بلندگوها را مسدود کنید. یکی از مسئولین اجرایی گفت: “خواب ببینید که فیلترینگ شود".! اما حالا مشاهده کنید تمام صفحات مجازی ترامپ مسدود شده است تا نتواند برآتش جنگ داخلی بدمد!

تویتیر، تلگرام و … اینستاگرام همه برای این است تا آنجا که بتوانند ملت‌های جهان را به استعمار بکشند! خصوصا اگر از حیله‌های دشمن اطلاع نداشته باشیم و سم شناس نباشیم، خیلی خطرناک می‌شود. یک وقت متوجه می‌شویم که در تله دشمن افتاده و برای او سربازی می کنیم!

برای این کار باید با سواد بودف یعنی سواد رسانه‌ای داشت!

ما که برای همه چیز از سیر تا پیاز در تحریم بودیم و هستیم، اما در فضای مجازی آماده شده از سوی دشمن هرگز تحریم نشدیم!

به این اتفاق چه نامی می‌توان گذاشت؟ دوستی باخاله خرسه، کاسه از آش داغتر یا غش کرده های برای آمریکا یا خائنین به مردم! باعث شدند عده‌ای در این بلوا جانشان را از دست بدهند، به اموال بیت المال آسیب زدند؛ در چشم مردم دنیا ما را شکست خورده جلوه دهند!

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت