خود زنی طب اسلامی

تهچینی از آسمون ریسمون بافی طب اسلامی ایرانی

بیماری اومد پیش من گفت مشکل معده درد دارم

⁉️قبل از اینکه حرفی بزنم گفت ببخشید شما چرا ماسک نمی‌زنید؟

گفتم شما چرا می‌زنید؟😳

گفت چون همه دارن میگن حتّی علما.

✅گفتم لطف کنید برای مشکل معده دردتون زنگ بزنید دفتر مرجعتون و نسخه بگیرید!!!🤔🤔

گفت مرجع من که این چیزا رو نمی دونه

👌گفتم در مورد ماسک هم همینه.

ادامه »

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت