تعمیر سیار شیرالات موکب ها

برای اربعین چه نقشه‌هایی داشتم، همه نقش برآب شد. توی خیلی از موکب‌ها شیر‌های آب روشویی‌ها خراب بود، آبش شُرشُر می‌رفت؛ باعث می‌شد شیر آب توالت قطع بشه.

این اتفاق توی بیشتر موکب‌ها وجود داشت. می‌گفتم کاش این همه موکب‌هایی که برای تعمیر در مسیر وجود داره، چندتا موکب سیار توی مسیر به موکب‌ها سرکشی کنند مثل یدک کش‌هایی که توی جاده‌های ایران، برای تعمیر ماشین های خراب امکانات می‌دهند، شیر‌های آبی که خراب شده را درست کنند. وقتی شیر آب خراب بود، آب منبع هم تمام می‌شد، هم میزبان و هم زائر به مشکل بر می‌خورد.

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت