انجیلی که باعث شد پاپ از مقامش استعفا بدهد

✝️تفاوت دیگاه اسلام و مسیحیت راجع به پولس:

_امام صادق علیه السلام:رسولان الهی در زمان خود و پس از خود مبتلا به شیاطینی بوده‌اند که آنان را آزرده و مردم را پس از آنان گمراه کرده‌اند؛ دو شیطانی که نسبت به عیسی علیه‌السلام چنین کرده‌اند؛ پولس و مریسا بوده اند.(1)

_پولس در روایات اسلامی:
امام کاظم علیه السلام:دریکی از بدترین مکان‌های جهنم که سَقَر نام دارد، نام پنج تن از اُمم سابق ذکر شده است این پنج تن عبارتنداز؛ قابیل، نمرود، فرعون، یهود، و پولس که نصرانیت را با بدعت‌های خود به وضعیت کنونی درآورد.(2)

مکاشفه ادعایی پولس که در اعمال رسولان آمده، دارای چند اشکال فاحش است:
1.ادعای آن نه شاهدی داشته و نه قابل اثبات است، چرا که به معجزات انبیا نیز شبیه نیست.این مسئله در قوم یهود وفور وجود داشته(تثنیه1؛13تا5)

2. قاعداتاًمکاشفه به انسانی دست می‌دهد که اهل سیر و سلوک باشد که سال‌ها در این طریق صواب مداومت کرده باشد، نه برای کسی که در عین جنایت علیه مومنان و مقدسان است.
و درضمن مکاشفه تنها برای انسان حجت است نه برای دیگران، و صادقه و یا از نوع اضغاث احلام هیچ کدام از این موارد را پولس رعایت نکرده.

3. اگر عیسی(ع) پولس را بدین طور برای تبلیغ انجیل خود انتخاب کرده و او را بر رسولان ترجیح داده پس باید گفت ان حضرت از اول نمی‌دانسته چه کسی را حواری خود انتخاب کند.

4.نه تنها برهانی وجود دارد که عیسی(ع) شخص پولس را به عنوان رسول خود انتخاب کرده باشد بلکه طبق انجیل متی،آن حضرت به شاگردان خبر می‌دهد خود را تحذیر فرموده که کسانی پیدا خواهند شد که او را گمراه خواهند کرد.(انجیل متی24؛5-4)

5.پیشگویی های حضرت عیسی(ع)عملاً واقع شده و پطرس در رساله دوم خود مفصلا از ظهور انبیا کذبه خبر داده است.(2پطرس،باب های 3و2)

6. در وقتی که آن هفتاد شاگرد که از اواسط رسالت با عیسی همراه شدند(لوقا1؛10)خود را رسول عیسی نمی خوانند(اعمال13؛5)چگونه کسی که اصلا عیسی را ندیده و سخنی از دهان مبارکش نشیده است می تواند خود را رسول بنامد و شاهد اعمال او شود؟!!!!.

7. پولس در نامه خود به غلاطیان عیسی را به سبب آنکه بردار آویخته شده است ملعون خدا می‌خواند.(غلاطیان،باب3آیات13-10)

8.و نیز در شریعت موسی آمده هرکس به شریعت موسی عمل نکند ملعون است(تثنیه 26؛27).

(اینها تنها چند دلیل از دَها دلیل محکم و منطقی در رد این شخصیت ملعون است)

1[مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،بیروت،موسسه الوفا1404،ج8ص310].

2[همان،ج 13 ص212،حدیث5].

✅ رجعت عیسی مسیح

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت