بعد از پایان جنگ همسرم خواست ما را به زیارت ببرد. البته تا زمانی که جنگ بود هر وقت زیارت را پیشنهاد

کردم، گفت: «هر روز جوانان شهید را تشییع می کنیم و بقیه در جبهه ها می جنگند و تو می خواهی بری

زیارت،چه گونه از خدای امام رضا اذن دخول می گیری؟»

ادامه »

موضوعات: فرهنگی, خاطرات  لینک ثابت[دوشنبه 1398-04-17] [ 09:54:00 ق.ظ ]