مجسمه عباس میرزا در میدان شهر منطقه آزاد ارس

برای اینکه ماجرای کربلا تحریف نشود، و مانند غدیر به فراموشی سپرده نشود؛ حضرت زینب سلام الله علیها پرچم داری عاشورا را به عهده گرفت. امروز هم بعد از چهل سال با تحریف تاریخ، عباس میرزای ترسو که چندین استان شمال کشور را به تاراج دشمن بخشید. شده الگوی ایثار و شجاعت، درمیادین شهر های ما که کوچه کوچه اش هنوز بوی شهدای محله را دارد، باید به تماشا بنشینیم!

هنوز بغض فروخورده مادران، همسران و فرزندان شهدا در گلوها پیچیده است، باید تماشاگر  گردشگرانی باشیم که در کنار مجسمه عباس میرزا عکس یادیگاری می گیرند!

این غصه را باید کجا گریست! این بغض را کجا باز کنیم! این تحریف را که نرم در حال بارگذاری در ذهن جوانان است چگونه ترمیم کنیم!!

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت