ترک واجب نهی از منکر یعنی تخم مرغ دزد شتر دزد شود

برای اینکه تخم مرغ دزد شتر دزد نشود باید، جلویش گرفته شود. یک وظیفه حکومت دارد که باید با بگیر و ببند جلوی این کار را بگیرد. یک وظیفه‌ای هم مردم دارند، از واجبات فروع دین است. دقیقا مثل نماز و روزه حج و جهاد…. که بعضی این فروع دین قضا دارد، بعضی مثل امر به معروف و نهی از منکر قضا ندارد.

یعنی همان لحظه باید گناهکار قرنطینه بشود. یعنی به تعداد اهالی یک کوچه همه به فرد گناهکار تذکر بدهند؛ این کار باعث تلخ شدن گناه در ذائقه گناهکار می‌شود، دیگر علاقه‌ای به آشکار کردن گناه در دید همگان نخواهد داشت.بدین گونه می توان از بی نظمی اجتماعی جلوگیری کرد.

یک مثالی در علم شیمی می‌زنند: شیمی دانان:مفهوم بی‌نظمی، آنتروپی، دِلتا اِس می‌گویند همواره در شرایط غیر آزمایشگاهی، دنیا به سمتِ بی‌نظمی رهسپار است.  حرکتِ دنیا به سمت بی نظم تر شُدن است. شما مثالش را ببینید:بچه را اگر تربیت نکنی، امر و نهی اش نکنی، یادش ندهید، تربیتش نکنید؛ نه دکتر می‌شود، نه عالم و روحانی می‌شود، نه مهندس می‌شود، نه آدم بدرد بخور، نه متخصص ، نه با ادب می‌شود، به هیچ کار و فَنی تن نمی‌دهد و  آخرش هیچی نمی‌شود، یک آدم الّافِ بیکار می‌شود. مُنتَها اگر همین بچه در معرض تربیت قرار بگیرد؟

دقیقا مثل یخ، همان بحثِ شیمی، یک قالب یخ را شما بگذارید اینجا، فردا صبح میایید می‌بینید که این قالب یخ مایع شده در واقع جامد، مایع شده، آب شده است یا یک مقدار آب رو بگذار اینجا فردا میایید می‌بینی یک بخش زیادیش بخار شده است، مایع به سمتِ گاز رفته است.

یعنی در یک کلام، جامعه را وِل کنید به سمت منظم تر شدن و قاعده مندتر شدن نمی‌رود!مگر اینکه برایش انرژی صرف کنید.

انرژی یعنی نظم دادن به جامعه همان امر به معروف و نهی از منکر است.همان نظارت اجتماعی، که دولت بی تدبیر گفت مردم را بزور به بهشت نمی برند، یعنی رها کنید تا مردم مثل بهائم بچرند! تا در گروه ذر هم یلعب و یرتع بمانند.

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت