نهی از منکر مسئولین از همه مهمتر است

امر به معروف و نهی ازمنکر یعنی اینکه ما به یه آقایی بگیم غیبت نکن، به یه خانمی بگیم حجابت رو رعایت کن، به یکی بگیم اسراف نکن و… همه این ها نهی از منکره و باید انجام بشه اما مهمتر از این ها اون مسئولی هست که یک خلافی رو انجام میده، حالا هر تخلفی که می خواد باشه، مسئولینی که در بدنه نظام جمهوری اسلامی هستن و عمدا یا سهوا یک خلافی رو انجام میدهند. نهی از منکر آن ها اولویت داره، مسئولینی که کج می روند را چه کسی باید نهی از منکر کند؟ فقط رهبر؟ فقط رئیس؟ فقط ما فوقش؟نه، مردم آیه 119و 194سوره آل عمران می فرماید که امت باید امر به معروف و نهی از منکرکند!

 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت