کلید واژه: "خانواده ناپاک"

سبک زندگی خانواده های ناپاک مثل خانه ی عنکبوت است

    به مشکلات خانواده ها فکر می کردم،و از اینکه کودکان معصوم در دست مادرانی اژدها صفت بزرگ می شوند و مردان مفلوکی که باید همسر این ماردوشان باشند و سر در کنار این زنهاروی بالین بگذارند تاسف می خورم!  در حدیث معراج علامت هایی از این زنان را خوانده… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا