من انقلابیم
رفتن به جبهه در تقدیرم نبود، در جنگ نرم برای خدا می‌نویسم

مرداد 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          رتبه


  فرهنگ یا آب و هوا ...

  تربیت یعنی تشنه را سیراب کردن

  فرهنگ سازی آگاهانه در همه روابط زندگی افراد مفید است. ما بسیار نیازمند آموزش نحوه تعامل صحیح با یکدیگر هستیم؛ زیرا علاوه بر اینکه دارای برخی رذائل اخلاقی هستیم، گاه برای اصلاح رفتار مقابل خود با سرعت سراغ زور و تهدید می‌رویم. 2500سال حکومت پادشاهی که در اکثریت آنها با سبک استبدادی جامعه اداره می شده است؛ به این معنا که وقتی پادشاهان فرمانی می‌دادند، برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده می‌کردند و در صورت نافرمانی مجازاتهای سنگین در انتظار افراد بوده است، باعث شده این سبک مواجهه با مسائل در روابط فرهنگی ما ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف، حضور جدی داشته باشد.مثلا وقتی فرزندمان نماز نمی خواند به جای اینکه مسیر فرآیند فرهنگ سازی عالمانه را طی کنیم، او را صدا می‌زنیم و چند جمله موعظه می‌کنیم و مثلا به او می‌گوییم که با نماز نخواندن، برکت از خانه می‌رود. فرزندمان در پاسخ ممکن است بگوید شما که نماز خواندی، به کجا رسیدی؟! بعد ما می‌گوییم شرمنده‌ام در این صورت نمی‌توانم در خانه راهت بدهم! این عملکرد، نشان می‌دهد که ما متوسل به زور شده‌ایم. علت این است که پدرمان نیز با ما همین رفتار را داشتته است. به عنوان مثالی دیگر، زمانی که خانم می‌خواهد همسرش دروغ نگوید، می‌گوید اگر یک بار دیگر دروغ بگویی من به خانه پدرم می‌روم. این نمونه نیز استفاده از زور با ابزار احساسات است.بنابراین در مشاوره خانواده، می‌بایست آموزش داد که باید با کار فرهنگی عیب همسر و فرزندتان را رفع کنی… ادامه دارد

  موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
  [پنجشنبه 1399-12-14] [ 11:18:00 ق.ظ ]

  مشکلات جنسی ...

  مشاوره مسائل جنسی

  درنظام الهی،هدف اصلی ازازدواج، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است؛ بنابراین ضرورت دارد عاملی که آرامش زوجین را دچارمشکل می‌کند، خصوصاً در مسائل جنسی، مورد توجه قرارگیرد.

  .·نکته‌ای که باید به آن توجه داشت لزوم جامع نگری به مسائل زناشویی است و تا‌این‌نگاه‌جامع‌نگری‌شکل‌نگیرد،درمان‌هاومشاوره‌هایی‌که‌انجام‌می‌شود،تأثیرگذارنخواهد بود.

   .·رفتارجنسی رامی‌توان به عنوان«تجربه،کنش متقابل،مجموعه ای ازتغییرات بیولوژیک‌وفیزیولوژیک‌ومجموعه‌ای ازفعالیت  هاهیجانی،احساسی،انگیزشی،غریزه ای،اموراخلاقی،حقوقی،قانونی،هنری و زیباشناختی»دانست .باتوجه به این تعریف، اگردرارتباط بارفتارجنسی، دید جامع وجود نداشته باشد، نمی‌توان دربارۀامورجنسی اقدام اساسی و مناسبی انجام داد .·

  مشاورین حوزه خانواده نباید فقط زن یا مرد رامشاوره دهند؛چراکه موضوع ،خانواده است وگاهی اوقات تاطرف مقابل درفضای مشاوره قرارنگیرد،مشکل زوجین برطرف نمیشود وبه عبارتی باید زوج درمانی صورت گیرد.·برخی ازعوامل آشکارطلاق عبارت اند از :مشکلات اقتصادی ورفاهی،بیماریهای جسمی وناباروری،دخالت خانواده ها،خیانتها،روابط ناسالم قبل ازازدواج،بداخلاقی وبرخوردهای فیزیکی زن وشوهر،عدم احساس مسئولیت،چشم وهم چشمی،محدودکردن یکدیگر،اعتیادواختلافات ناشی ازعدم انجام تعهدات هنگام ازدواج.·

  مشکلات مرتبط ونیمه آشکاراختلافات،همیشه دریک بسترناآرام ومتلاطم رفتارهای زناشویی،میتوانندسبب دوری همسران ازیکدیگر،تنفروجدایی شوند .·برخی

  ازعوامل پنهان طلاق عبارت انداز :عدم تناسب درازدواج وعدم آشنایی بااصول همسرگزینی،عدم آموزشهای همسرداری برای افراددرآستانه ازدواج،عدم توانایی درمدیریت بحران های زندگی،عدم درک متقابل ازتفاوتهای زن ومرد،عدم توجه به اصل سازگاری،عدم ارضای نیازهای جنسی وعاطفی،تماشای فیلم های مستهجن وتصاویرومطالب محرک ومشاوره های غلط.·گاهی اوقات مشاوران به یک موضوع به صورت جامع نمی نگرند،لذابایدتوجه داشت که بادرمان ومشاوره غلط،اوضاع سخت تروپیچیده ترمیشود….ادامه دارد

   

  موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت
  [شنبه 1399-11-11] [ 09:13:00 ب.ظ ]