کلید واژه: "بدون بیهوشی جراحی شدم"

ولادت امام رضا (ع)