کلید واژه: "حرام خواری"

کجای روزه ام خراب است که اثر ندارد

دایما در فکر بودم چرا اصلاح نمیشیم! و نمی دوستم مشکل کارمان کجاست؟!تا اینکه امروز این مطلب را در کتاب مراقبات ماه رمضان دیدم، داغ شدم،تا بحال نمی دونستم که به این گونه غذاها هم حرام می گویند !! حالا فهمیدم چرا برای عبادت مثل کوه سنگینم! و چرا سخنان… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا