زدن ماسک واجبه چون حفظ جان واجبه

در پس رعایت نکردن  مستحبات و واجبات به بلا گرفتار شدیم که  اکثر من الطهور یزد الله فی عمرک  پاکی ها بیشترین اثر رو در طولانی کردن عمر دارد.

  فثیابک فطهر

نیت در اعمال انسان بسیار مهم و اثر گذاره. وقتی در کارهامون نیت نزدیک شدن به خدواند وجود داره این کار جاوادانه می‌شه و علاوه در دنیا خیر و برکت داره در قیامت هم سرمایه‌ای می‌شه برای انسان.

تمام اعمال، یا واجبه یا مستحب است با نیت قربه الی الله گنجی می‌شه برای انسان.

از ریزترین و جزئی ترین مستحبات می‌تونیم بهره جاودانه ببریم. وقتی مسواک میزنیم، وضو می‌گیریم واجب یا مستحب آب رو استنشاق کردن و در دهان چرخاندن، وارد مستراح می‌شیم با پای چپ وارد بشیم و با پای راست خارج بشیم، روی سرمان دستمان بندازیم، موقع حمام کردن دمای آب چند درجه باشه، تو حمام شونه نکنیم، از وسایل شخصی استفاده کنیم، با شکم پرحمام نکنیم. غذای مونده نخوریم ، سر سفره از سبزی‌جات استفاده کنیم،  موقع خواب رو به قبله و به سمت راست بخوابیم……

تمامی نکات بهداشتی برای بشر یه نسخه پیشگیری از بیماری‌هاست. که در کنارش اندوخته‌ای از ثوابه! برای ما مسلمونا پیشگیری از کرونا باید بسیار آسون باشد، چون تمامی افعالمون با چاشنی قربه الی الله جاودانه و تبدیل به احسن می‌شه! ماسک بزنیم به نیت قربت الی الله؛ فاصله رو رعایت کنیم با نیت قربت الی الله. ماسک آلوده رو توی بسته بندی محکم بزاریم با قربت الی الله. در مکان‌های شلوغ نریم، با دست آلوه به وسایل اجتماعی دست نزنیم، مسافرت غیر ضروری نریم. به این آیه ایمان بیاوریم و بصورت ملموس عمل کنیم ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. بادست خودتون خود رو به هلاکت نیندازید

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت