کلید واژه: "طلبه سال اول"

صدای گریه اش با ذکر بک عرفتک

با شنیدن صدای گریه اش بیدار شدم، حساس شدم که کیست و برای چه گریه می کند؟ پاورچین رفتم پشت در اتاق شناختمش ؛سال اول ورودش به حوزه بود. موقع مصاحبه گفته بود ، اگر تحقیق کنید حتما از تحقیق میافتم،چون پدر مادرم اهل نماز نیستند. حالا او طلبه پایه اول بود، که… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا